top of page
sefik.jpg
Masna.jpg

Firma Prantl


Podnik Prantl Masný průmysl s.r.o. byl založen v roce 1992 panem Janem Prantlem, který tento podnik restituoval. Svou činností navazuje na dlouholetou tradici výroby masných výrobků v Žirovnici, kdy se její počátky datují již od roku 1889.

 

Podnik patří mezi významné výrobce masných výrobků v České Republice. V průběhu let došlo v podniku ke specializaci a současný výrobní program obsahuje jak výsekové maso, tak i celou škálu masných výrobků s prioritou výroby masných specialit a šunek. Podnik historicky patří k tradičním výrobcům fermentovaných trvanlivých masných výrobků a při jejich výrobě klade důraz na zachování tradičního způsobu výroby, který dává těmto výrobkům nezaměnitelnou chuť a aroma.

 

Od roku 1992 podnik výrazně investoval do modernizace výroby a nejmodernějších technologií, s cílem zabezpečit vysoký hygienický standard technologického procesu výroby. Podnik má zpracovanou politiku společnosti v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků, je držitelem Certifikátu International Food Standard (IFS). Krajskou veterinární správou pro kraj Vysočina byl schválen
a registrován s přiděleným veterinárním schvalovacím číslem CZ 108.

 

Podnik Prantl Masný průmysl s.r.o. je moderní dynamická firma, která si našla své místo na trhu. Výsledkem cílené a odpovědné práce všech zaměstnanců podniku je stoupající obliba výrobků pod obchodní značkou Prantl. Své uplatnění nachází výrobky nejenom na českém trhu, ale i na trhu okolmích států. Mezi naše odběratele patří nejenom velké mezinárodní řetězce, ale též menší a střední odběratelé. Podnik nadále buduje silnou a stabilní značku, která je odrazem nastoupeného trendu podniku.

Cílem podniku je snaha o zaměstnávání znevýhodněných osob včetně jejich sociální a pracovní integrace. V souladu s touto snahou podnik reinvestuje minimálně 51% zisku zpět do rozvoje sociálního podniku tak, aby mohlo dojít k naplnění deklarovaného cíle. Podnik využívá a preferuje místní pracovní zdroje a uplatňuje enviromentálně šetrný provoz hlavně v rámci hospodaření s energiemi.

Certifikát IFS

Vyroba 1.jpg
bottom of page